Practical learning

banner

Clinical practice: Basic Care (NS-1-009)

Print friendly version

Download evaluation form

Examiner: Mannevaara Pauleen

Learning outcomes

 • After completing this practical rotation, the
  student is expected to be able to:
  begin to integrate knowledge from different
  sciences/courses such as anatomy & physiology,
  pharmacology, microbiology, pathology, clinical
  care as well as nursing sciences / osaa
  integroida tietoa eri osa-alueilta kuten
  anatomia ja fysiologia, mikrobiologia,
  sisätaudit, kirurgia, ja hoitotiede
 • begin to understand the importance of
  communication during care / ymmärtää
  kommunikaation merkityksen potilaan
  kokonaishoidossa
 • follow directions and carry out tasks assigned
  by
  his/her supervisor / noudattaa ohjaajan ohjeita
  ja toteuttaa hänelle annetut tehtävät
 • begin to become familiar with the duties of a
  staff nurse / tutustuu päivittäisiin hoitotyön
  tehtäviin
 • understand the meaning of aseptic conduct and
  be
  able to operate aseptically / ymmärtää
  aseptiikan
  merkityksen ja osaa toimia aseptisesti
 • improve the patient's well-being by creating a
  caring relationship / osaa parantaa potilaan
  hyvinvointia luomalla hyvän hoitosuhteen
  potilaaseen
 • be able to provide basic care for the patient /
  osaa toteuttaa perushoitoa
 • assist in proving for the needs of the patient
  during end of life / on osallistunut
  saattohoidon
  toteuttamiseen
 • encounter the patient respectfully as an
  individual / kohtelee potilaita kunnioittavasti
  ja yksilöllisesti
 • be aware of their own level of competence and
  seek guidance when knowledge and skills are
  lacking / on tietoinen omasta osaamisen
  tasostaan
  ja pyytää apua tai hakee tietoa tarvittaessa
 • begin to apply nursing values, ideas and ethics
  in the healthcare setting / alkaa soveltaa
  hoitotyön arvoja, ajatuksia ja etiikkaa omassa
  toiminnassaan