Practical learning

banner

Ansvarsfördelning

Print friendly version

Förberedelse till praktiken (1 – 6månader före praktiktiden)

 

Examinator

Amanuens

 Lärare

Handledare

Student

Bär huvudansvaret för att alla studenter har en praktikplats

Deltar i bokande av platser

                       

Deltar i eventuella handledarutbildningar, handledarträffar på högskolan

Deltar i introduktionen av praktiken

Ordnar en första introduktion några månader före praktikperioden inleds

 

 

 

Anhåller om validering av praktiken om tidigare kunnande på området tillsammans med amanuensen och examinatorn

 

Ansvara för att avtal skrivs och uppdateras med praktikplatserna

 

 

Ger förslag på praktikplatser, bokar tillsammans med examinatoransvarig lärare eller amanuensen en praktikplats

Uppdaterar ASTA och Itslearning i samarbete med handledande lärare

Deltar i uppdaterande av ASTA och praktiksidan

 

 

 

 

Introduktion till praktiken (2 – 4 veckor före praktiken)

 

Examinator

 Lärare

Handledare

Student

Kontaktar alla praktikplatser med material, informerar dem om praktiska arrangemang

                         

Bekantar sig med det skriftliga materialet

Kontaktar och/eller besöker praktikplatsen och klientgruppen

Informerar studenterna om praktiken, arbetarskyddet och försäkring i samarbete med amanuensen

 

Deltar i eventuella handledarutbildningar, handledarträffar på högskolan

Sätter sig in i kompetenser, läranderesultat och examinationskrav

Uppdaterar Itslearning

 

 

 

Samarbetar med handledande lärare kring arbetsfördelningen under praktiken

 

 

 

 

Ansvarsfördelning under pågående praktiken

 

Examinator

Lärare

Handledare

Student

Följer upp praktikperiodens genomförande med hjälp av diskussioner med handledande lärare

Stöder studenten i lärandeprocessen

Introducerar studenten i verksamheten

Under första veckan utformar studenten de egna lärandemålen (på spalten för ändamålet i utvärderingsblanketten)

 

Håller kontakt med praktikplatsens handledare

Stöder studenter i lärandeprocessen

Tar ansvar för sitt eget lärande och använder sig aktivt av handledningsresurserna

 

Ansvara för att bedömningen sker som treparts bedömning mellan student, praktikplatsens handledare och handledande lärare

(Som besök på arbetsplatsen, som seminarium på högskolan, per telefon eller på annat sätt)

Utvärderar kontinuerligt studerandes praktik/läranderesultat (åtminstone en mellanvärderings och en slutvärderingsdiskussion)

Utvärderar kontinuerligt sitt lärande (åtminstone en mellanvärderings och en slutvärderingsdiskussion)

 

 

 

 

Kontaktar handledande lärare vid behov

 

 

Fyller i och returnerar utvärderingen till handledande lärare/examinator

Ansvarar för att de till praktikkursen relaterade uppgifterna och den skriftliga rapporten färdigställs

 

 

 

Förbereder sig för mellanvärderings- och slutvärderingsdiskussionen med praktikplatsens handledare

 

 

 

Lämnar in inlämningsuppgifter på utsatt tid

 

Ansvarsfördelning efter praktiken (1 dag – 3 veckor)

 

Examinator

Lärare

Handledare

Student

Arrangerar uppföljningsdag för studenterna i samråd med handledande lärare

Bedömer praktiken med godkänd eller underkänd samt ger feedback till studenten

 

Deltar i uppföljningsdag(ar)

För in prestationen i ASTA