Perustason harjoittelu (AV-2-046)

Tulostettava versio

Lataa arviointilomake

Oppimistavoitteet:


Opiskelija osaa:
- Toimia ammatillisesti oikein potilaita ja omaisia kohdattaessa
- Tutkia ja hoitaa itsenäisesti matalariskisen sisätauti- ja vammapotilaan
- Tunnistaa hätätilapotilaan
- Tunnistaa häiriön peruselintoiminnoissa
- Toimia osana hoitoryhmää matala- ja korkeariskisen potilaan hoidossa (opiskelijana)
- Päättää oikean hoitopaikan matalariskiselle potilaalle
- Raportoida suullisesti ja kirjallisesti
- Tehdä luotettavan ensiarvion ja tarkennetun tilanarvion
- Käyttää hoito- ja siirtovälineitä
- Huoltaa ja puhdistaa hoitovälineet
- Huoltaa ja puhdistaa ambulanssin hoitotilan
- Käyttää viestintävälineitä

Tietää, tuntee tai tunnistaa:

- Alueen ensihoito- ja terveydenhuoltojärjestelmän
- Alueen perustason hoito-ohjeet
- Tärkeimpien sidosryhmien toiminnan (poliisi, pelastuslaitos, hätäkeskus ja hoitolaitokset)
- Yleisimmät potilailla käytössä olevat lääkkeet (osaa etsiä tietoa)
- Akuutisti sairastuneen potilaan
- Vammamekanismin
- Tyyppivammat
- Ensihoitotehtävän prosessina (hälytyksestä takaisin asemalle)

Osaa kertoa tai keskustella:

- Yleisimpien sairauksien ja vammojen patofysiologiasta, yleisimmistä oireista ja löydöksistä, sekä hoidosta perustasolla
- Omasta toiminnastaan potilaan hoitotilanteessa
- Terveydenhuollon toiminnasta ja arvoista
- Omista oppimistavoitteistaan

Vastuuopettaja: Loimijoki Niko

Oppimistavoitteet