Työssä oppiminen

banner

Praktik: Företagshälsovård (HV-3-002)

Tulostettava versio

Lataa arviointilomake

Vastuuopettaja: Grönlund Anu

Oppimistavoitteet

 • Studenten kan tillämpa sina teorikunskaper inom företaghälsovård och arbetsmedicin i praktiken.
  Opiskelija osaa käyttää työterveyshuollon ja -lääketieteen teoriatietojaan käytännön harjoittelussa.
 • Studenten känner till de centrala processerna för att förverkliga företagshälsovårdsverksamhet och -samarbete (arbetsplatskartläggning, olika hälsogranskningar, samarbete).
  Opiskelija tuntee työterveyshuollon ja -yhteistyön toteuttamisen keskeiset prosessit (työpaikkaselvitys, eri terveystarkastukset, yhteistyö)
 • Studenten kan bemöta och handleda människor i arbetsför ålder i arbetslivets olika skeden i företagshälsovårdens kontext.
  Opiskelija osaa kohdata ja ohjata ihmisiä työelämän eri vaiheissa työterveyshuollon kontekstissa.
 • Studenten kan planera, förverkliga och dokumentera olika vårdhandlingar inom företagshälsovårdens verksamhet även för arbetslösa.
  Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa sekä dokumentoida eri hoitotoimenpiteitä työterveyshuollon toimintaympäristössä myös työttömille.