Työssä oppiminen

banner

Clinical practice: Psychiatric Nursing (NS-1-022)

Tulostettava versio

Lataa arviointilomake

Vastuuopettaja: Savolainen Jari

Oppimistavoitteet

 • Efter avklarad kurs förväntas den studerande ha:
 • Teoretiskt kunnande:
  har kunskaper om det det psykiatriska hälso -och sjukvårdssystemet
 • har kunskaper i mental hälsa och i mentala störningar
 • Handlingsförmåga i praktiska situationer:
  förstår den psykiatriska vårdprocessens särdrag och kan tillämpa dessa
 • kan identifiera, bemöta och vårda patienter med olika psykiska problem och sjukdomar
 • kan delta i vårdens planering, förverkligande och utvärdering samt göra en skriftlig vårdplan
 • inser vårdrelationens betydelse och kan medvetet använda sina egna färdigheter för att främja patientens hälsa
 • Etiskt förhållningssätt:
  kan tillämpa etiska principer i den psykiatriska kontexten
 • är medveten om sitt eget kunnande och sina egna gränser samt kan använda handledning som stöd för sin professionella utveckling
 • inser variationer i närhet/distans fenomenet i den psykiatriska vården
 • Inlärningsresultat för vårdpedagogik:
  Med hjälp av sina pedagogiska kunskaper planera, genomföra och utvärdera undervisning för personal -och patienter.