Työssä oppiminen

banner

Clinical practice: Clinical Nursing I (NS-1-009)

Tulostettava versio

Lataa arviointilomake

Vastuuopettaja: Mannevaara Pauleen

Oppimistavoitteet

 • Efter praktiken förväntas tudenten kunna koppla
  samman teorikurserna (anatomi och fysiologi,
  farmakologi, mikrobiologi, patologi, klinisk
  vård
  och vårdvetenskap).
 • Börja förstå kommunikationens betydelse under
  vårdprocessen.
 • Följa instruktioner och utföra uppgifter givna
  av
  handledaren.
 • Bli bekant med sjukskötarens dagliga uppgifter.
 • Förstå aseptikens betydelse och arbeta
  aseptiskt.
 • Kan förbättra patientens välmående genom att
  skapa en vårdrelation med patienten
 • Kan ge grundvård till patienten
 • Delta i palliativ vård
 • Bemöta patienten med respekt och se denne som
  en
  enskild individ
 • Studenten är medveten om den egna
  kompetensnivån
  och ber om handledning när det behövs.
 • Börjar tillämpa vårdvärderingar, idéer and etik
  i
  det egna arbetet