Työssä oppiminen

banner

Ohjausprosessi työharjoittelu 1-3

Tulostettava versio

Viikko 1: Opiskelija laatii toimintasuunnitelman käytännön harjoittelusta tukeutuen tavoitteisiin. Opiskelija kirjaa  toimintasuunnitelmansa arviointilomakkeen ensimmäiseen sarakkeeseen (https://abex.arcada.fi/praktik/sv-fi): 'Opiskelijan yksilölliset oppimistulokset '. Opiskelija keskustelee suunnitelmasta harjoittelun ohjaajan kanssa ja lähettää suunnitelmansa virtuaaliseen oppimisympäristöön itslearning:iin viimeistään harjoittelun toisen viikon maanantaina klo 12.00.

Viikko 2: Arcadan ohjaaja antaa kommentteja / selventää / keskustelee sähköpostitse toimintasuunnitelmasta opiskelijan ja työharjoittelun ohjaajan kanssa.

Viikko 3: Ryhmäohjaus Arcadassa (paikan päällä tai Skype / Adobe Connect kautta). Ensimmäinen ryhmäohjaus käsittelee poikkitieteellistä- ja ainekohtaista kirjallisuutta suhteessa asiakkaan / henkilön toimintaterapiaan.

Viikko 3-4: Väliarviointi yhdessä opiskelijan, työharjoittelun ohjaajan ja opettajan kanssa. Väliarviointi voidaan suorittaa puhelimitse, Skype / Adobe Connect, tai vaihtoehtoisesti työharjoittelupaikalla, mikäli etäisyydet Arcadan ja työharjoittelupaikan välillä ovat lyhyet. Opiskelija ja työharjoittelun ohjaaja kirjaa erilliset arvioinnit arviointilomakkeen toiseen sarakkeeseen: 'Väliarviointi'.

Viikko 5-6: Ryhmäohjaus Arcadassa (paikan päällä tai Skype / Adobe Connect kautta). Toinen ryhmäohjaus käsittelee toimintaterapiaprosessia ja kirjallisen tehtävän loppuun viemistä.

Viikko 7: Kirjallinen työ lähetetään virtuaaliseen oppimisympäristöön, itslearning:iin, viimeistään viimeisen työharjoitteluviikon maanantaina klo 12.00. Ennen loppukeskustelua opiskelija ja työharjoittelun ohjaaja täyttävät kolmannen sarakkeen arviointilomakkeessa: 'Loppuarviointi '. Loppuarviointi  voidaan toteuttaa joko niin, että opiskelija ja työharjoittelun ohjaaja, keskustelee kaksistaan tai vaihtoehtoisesti niin, että opettaja on läsnä puhelimitse, Skype/ Adobe Connect kautta tai vaihtoehtoisesti fyysisesti työharjoittelupaikalla.