Työssä oppiminen

banner

Praktik: Sexual- och reproduktiv vård (BM-2-003)

Tulostettava versio

Lataa arviointilomake

Vastuuopettaja: Stenbäck Pernilla

Oppimistavoitteet

 • GYNEKOLOGISK KOMPETENS:
 • Studerande når barnmorskans kliniska kompetens
  inom sexual- och reproduktiv hälsa i vården
  den gynekologiska patienten i det
  tvärprofessionella teamet samt ha färdighet för vården av
  familjen och kvinnan i sexual och reproduktiv
  hälsa.
 • NEONATOLOGISK KOMPETENS:
 • Målsättningen med kursen är att ge
  barnmorskestuderande beredskap att vårda det kritiskt sjuka nyföddabarnet.
 • Studerande har beredskap att förbereda och transportera ett
  kritiskt sjukt barn,
 • Studerande har beredskap att förbereda
  återupplivningsbordet, (sug), syresätta och ventilera den nyfödda vid behov.
 • Studerande kan ta hand om nyföddas näringstillstånd och behärskar olika metoder
  att nära barnet.
 • Studerande har kunskap att handleda och stöda föräldrarna i relation till sitt
  nyfödda barn.