Työssä oppiminen

banner

Yrkespraktik - Intensiv och poliklinisk vård (AV-2-061)

Tulostettava versio

Lataa arviointilomake

Vastuuopettaja: Stockmann-Broo Christine

Oppimistavoitteet

 • Studenten behärskar den teknologi och de
  metoder
  som är nödvändig i arbetet med kritiskt sjuka
  patienter på olika avdelningar
  Opiskelija hallitsee eri menetelmät ja
  teknologiat kriittisesti sairaan potilaan
  hoidossa eri osastoilla
 • Studenten har handlingsberedskap att se
  människan
  i den kritiskt sjuka patienten samt kan bemöta
  anhöriga med respekt och medkänsla
  Opiskelijalla on toimintavalmiudet nähdä
  ihminen
  kriittisesti sairaassa potilaassa sekä osaa
  kohdata omaisia kunnioittavasti sekä
  myötätuntoisesti
 • Studenten kan ta emot ordinationer och utföra
  dem
  Opiskelija osaa vastaanottaa sekä toteuttaa
  lääkemääräyksiä
 • Studenten kan samarbeta med övriga
  teammedlemmar
  Opiskelija on yhteistyökykyinen
 • Studenten känner till den apparatur som används
  på avdelningen och förstår principerna för hur
  dessa används
  Opiskelija osaa osastolla käytössä olevien
  laitteiden käytön ja tuntee niiden
  toimintaperiaatteet
 • Studenten kan reflektera över det etiska i
  olika
  vårdsituationerna
  Opiskelija osaa pohtia eri hoitotilanteiden
  eettisyyttä