Työssä oppiminen

banner

Praktik: Mödra- och barnrådgivning (VA-3-077)

Tulostettava versio

Lataa arviointilomake

Vastuuopettaja: Ekman Petra

Oppimistavoitteet

 • Teoretisk kompetens / Teoreettinen kompetenssi
  studerande har insikt i det hälsofrämjande och
  sjukdomsförebyggande arbetets metoder
  opiskelija tuntee terveyttä edistävän ja
  ennaltaehkäisevän työn menetelmät
 • studerande känner till den litteratur och de
  senaste forskningsresultat som berör den
  gravida kvinnan och hennes familj samt barn 0-7
  år och deras familjer
  opiskelija tuntee raskaana olevan naisen ja
  hänen perhettään sekä 0-7 vuotiaan lapsen ja
  hänen perhettään koskevaa kirjallisuutta ja
  tuoreimpia tutkimustuloksia
 • Handlingsförmåga / Toimintakyky
  studerande visar initiativförmåga,
  självständighet samt förmåga att planera sitt
  arbete
  opiskelija osoittaa aloitekykyä, itsenäisyyttä
  sekä kykyä työn suunnittelemiseen.
 • studerande kan utföra undersökning och
  uppföljning av graviditet
  opiskelija pystyy suorittamaan raskaana olevan
  naisen tutkimisen ja seurannan
 • studerande kan utföra kartläggning och
  uppföljning av barnets (0-7 år) tillväxt,
  utveckling, syn- och hörsel
  opiskelija pystyy suorittamaan 0-7 vuotiaan
  lapsen kasvun, kehityksen, näön-ja kuulon
  kartoituksen ja seurannan
 • studerande kan handleda i de
  vanligaste hälsofrågorna för den gravida
  kvinnan och hennes familj samt barn 0-7 år och
  deras familjer
  opiskelija pystyy ohjaamaan raskaana olevan
  naisen ja
  hänen perheensä sekä 0-7 vuotiaan lapsen ja
  hänen perhettään tavallisimmissa
  terveyteen liittyvissä kysymyksissä
 • studerande kan vaccinera barn 0-7 år
  opiskelija osaa 0-7 vuotiaiden lasten
  rokottamisen
 • Etisk kompetens / Eettinen kompetenssi:
  studerande strävar till att identifiera sig med
  den egna yrkeskategorin och har anammat ett
  hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande
  tankesätt
  opiskelija pyrkii samaistumaan omaan
  ammattiryhmäänsä ja on omaksunut
  terveyttä edistävän ja ennaltaehkäisevän
  ajattelutavan
 • studerande visar ansvarsförmåga och etisk
  hållning vid bemötande av klienter samt i
  samarbetet med arbetsteamet
  opiskelija osoittaa vastuuntuntoa ja eettistä
  lähestymistapaa, sekä asiakkaita kohtaan että
  yhteistyössä työryhmän kanssa
 • studerande visar punktlighet, pålitlighet samt
  samarbetsförmåga
  opiskelija osoittaa täsmällisyyttä,
  luotettavuutta sekä yhteistyökykyä