Työssä oppiminen

banner

Praktik: Skol- och studerande hälsovård (HV-3-001)

Tulostettava versio

Lataa arviointilomake

Vastuuopettaja: Ekman Petra

Oppimistavoitteet

 • Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
  förmögen att kunna planera, genomföra, utvärdera och dokumentera hälsokontroller för elever/studenter.
  Opiskelija pystyy suunnittelemaan, suorittamaan, arvioimaan ja kirjaamaan opiskelijan terveystarkastuksen.
  Studenten har en uppfattning om årsplaneringens betydelse för arbetet inom skol- och studerandehälsovården. Opiskelijalla on kuva vuosisuunnittelun merkityksestä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa.
  Studenten har en hälsofrämjande arbetsyn. Opiskelijalla on terveyttä edistävä työote.
  Studenten känner till de vanligaste samarbetspartners inom skol- och studerandehälsovården samt elevhälsogruppens arbetsformer. Opiskelija tuntee tavallisimmat yhteistyökumppanit koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa sekä oppilashuoltoryhmän työmuodot.
  Studeranden känner till konfidentialiteten inom den egna professionen för arbetet inom skolvärlden. Opiskelija tuntee oman ammattiryhmänsä vaitiolovelvollisuuden koulumaailman työssä.