Työssä oppiminen

banner

Grundvård, Praktik (SJ-2-054)

Tulostettava versio

Lataa arviointilomake

Vastuuopettaja: Silfver Jessica

Oppimistavoitteet

 • Du visar genom ditt agerande att du förstår
  vårdprocessen. (Kunskap)
 • Näytät toiminnallasi että ymmärrät hoitoprosessia
 • Du kan under handledning planera och genomföra
  grundläggande kliniskt vårdande samt utvärdera och
  dokumentera dessa. Du kan genomföra
  läkemedelsbehandling på grundläggande nivå. Du
  bemöter människor med olika bakgrund samt hälso-
  och funktionsvariationer. Du agerar i enlighet med
  rådande direktiv och lagstiftning. Du arbetar för
  hållbar utveckling inom branschen. (Färdighet)
 • Osaat ohjattuna suunnitella sekä toteuttaa
  perustasoista kliinistä hoitotyötä sekä kirjata ja
  arvioida toteutettua hoitoa. Osaat toteuttaa
  lääkehoitoa perustasolla. kohdat ihmisiä
  erillaisilla taustoilla, terveyshaitoilla sekä
  erillaisilla toiminnallisilla haasteilla. Osat
  toimia lain ja ohjeistuksien mukaisesti.
  Työskentelet alan kestävän kehityksen puolesta
 • Du förankra din professionella identitet i
  vårdverkligheten och visar på ett
  tvärvetenskapligt förhållningssätt i din
  yrkesroll. (Förhållningssätt)
  Pystyt ankkuroimaan omaa ammatillista
  identiteettiä kliiniseen työhön ja näytät että
  sinulla on
  poikkitieteellinen lähestymistapa
  ammattiroolissasi.