Työssä oppiminen

banner

Hylkäysperusteet

Tulostettava versio

Työharjoittelu voidaan arvioida hylätyksi jos:

– opiskelija ei aseta tavoitteita toiminnalleen, häneltä puuttuu teoreettista tietämystä, on välinpitämätön oppimista kohtaan, dokumentoi riittämättömästi.

– opiskelijalta puuttuu perustaitoa, ei osaa valita asianmukaisia menetelmiä ja välineitä, ei osaa suunnitella omaa työtään, on huolimaton ja vaarantaa potilaan/asiakkaan turvallisuuden.

– opiskelijalta puuttuu kyky ja/tai halu tehdä yhteistyötä, on epäluotettava, ei kykene työskentelemään itsenäisesti.

– opiskelijalla on epärealistinen käsitys omasta tietämyksestä ja kyvystä.

– opiskelija ei ota vastuuta omasta työstään ja potilaasta/asiakkaasta, puutteellinen etiikka, ei osaa luoda suhdetta potilaaseen/asiakkaaseen, ei sopeudu työyhteisöön eikä noudata yhteisiä sääntöjä ja sopimuksia.