Työssä oppiminen

banner

Praktik 3 (II-2-159)

Tulostettava versio

Lataa arviointilomake

Vastuuopettaja: Vaappo Marko

Oppimistavoitteet

 • Efter avklarad praktik förväntas den studerande
  vara förmögen att
  kontrollera och utföra professionellt samtliga
  arbetsuppgifter som hör till de specifika
  målgruppernas idrottsaktiviteter samt behärska
  arbetsprocessen olika delar.
 • Harjoittelujakson suoritettuaan opiskelijan
  odotetaan olevan kykenevä suorittamaan
  ammattimaisesti liikuntaaktiviteettejä eri
  kohderyhmille.
 • Ställa relevanta mål och anpassa olika
  idrottsformer som stöd för individens hälsa.
 • Asettaa eri kohderyhmille relevantteja
  tavoitteita, jotka tukevat yksilön terveyttä.
  Lisäksi oppia mukauttamaan toimintaa
  yksilöllisesti.
 • Förstår sitt etiska ansvar som utbildare och
  ledare
 • Ymmärtää eettisen vastuunsa kouluttajana ja
  ohjaajana.