Työssä oppiminen

banner

Praktik 5 (Sports / Hälsofrämjande management) (II-2-162)

Tulostettava versio

Lataa arviointilomake

Vastuuopettaja: Törnblom Cia

Oppimistavoitteet

 • Läranderesultat är att studenten:
 • - Förstå hur olika arbetsuppgifter/-roller är
  anknutit till arbetssamfunds verksamheten
  (missio, visio, strategi, mål).
 • - Förstå hur verksamheten är organiserad i
  arbetssamfund på management / Hälsofrämjande
  perspektiv.
 • - Förstå hurdan är organisations- och
  ledarskapskulturen är i arbetssamfundet.
 • - Fördjupar sina teoretiska kunskaper inom
  management / hälsofrämjande ledarskap via
  litteratur och reflektera kunskaper
  arbetssamfunds verksamheten.