Työssä oppiminen

banner

Yleistä

Tulostettava versio

 • Mielellään useita opiskelijoita samassa työharjoittelupaikassa, sekä ohjaus että vertaistuki helpottuu.
 • Ohjaus korostaa opiskelijan omaa vastuuta oppimisesta. Oppimistulokset säätelevät ohjausta.
 • Oppimistulokset määritellään jokaiselle osiolle työpaikalla ja ne ovat näkyvissä ko. arviointilomakkeessa. Sekä ohjaaja työpaikalla että opiskelija voi itse tulostaa lomakkeen, joka löytyy oikean koulutuksen ja työharjoittelukurssin kohdalta tältä sivulta. Opiskelija asettaa myös henkilökohtaisia tavoitteita, joiden lähtökohtia ovat oppimistulokset. Opiskelija käyttää myös lähtökohtana aikaisempia arviointeja ja työpaikan mahdollisuuksia.
 • Jatkuva arviointi on tärkeää. On myös tärkeää, että viestintä korkeakoulun ja työpaikkojen välillä toimii hyvin. Ohjaavat opettajat tulee olla yhteydessä harjoittelupaikan ohjaajan ja opiskelijan kanssa työharjoittelun aikana ja askel harjoittelupaikan ohjaajalle ottaa yhteyttä Arcadan opettajiin tulisi olla yksinkertainen ja helppo.
 • Jos opiskelijaa uhkaa hylätyksi merkityn työharjoittelun, tulisi viimeistään väliarvioinnissa keskustella asiasta vastaavan opettajan kanssa.
 • Arvioinnin tulisi johtaa ainakin suulliseen + kirjalliseen väliarviointiin ja loppuarviointiin. Se ei ole tarpeen, että Arcadan opettajat käyvät henkilökohtaisesti jokaisessa työharjoittelupaikassa. Muodot voivat vaihdella puhelinohjauksen, työpaikkaohjauksen tai kouluohjauksen välillä ja voidaan toteuttaa myös yksilö- tai ryhmäohjauksena. Ohjaus voidaan myös tehdä web-pohjaisella viestintävälineellä.
 • Poissaolo ilmoitetaan ohjaajalle sekä opettajalle. Perusperiaatteena käytetään, että poissaolotunnit korvataan.

Työharjoittelu voidaan arvioida hylätyksi jos:

 • opiskelija ei aseta tavoitteita toiminnalleen, häneltä puuttuu teoreettista tietämystä, on välinpitämätön oppimista kohtaan, dokumentoi riittämättömästi.
 • opiskelijalta puuttuu perustaitoa, ei osaa valita asianmukaisia menetelmiä ja välineitä, ei osaa suunnitella omaa työtään, on huolimaton ja vaarantaa potilaan/asiakkaan turvallisuuden.
 • opiskelijalta puuttuu kyky ja/tai halu tehdä yhteistyötä, on epäluotettava, ei kykene työskentelemään itsenäisesti.
 • opiskelijalla on epärealistinen käsitys omasta tietämyksestä ja kyvystä.
 • opiskelija ei ota vastuuta omasta työstään ja potilaasta/asiakkaasta, puutteellinen etiikka, ei osaa luoda suhdetta potilaaseen/asiakkaaseen, ei sopeudu työyhteisöön eikä noudata yhteisiä sääntöjä ja sopimuksia.