Praktik - akutvård på grundnivå (AV-2-046)

Utskriftsvänlig version

Ladda ner utvärderingsblankett

Praktiken sker på olika ambulanser stationerade inom en 70 km radie från Helsingfors. Praktiken görs under en 7 veckors period. Arbetsskiftens längd varierar beroende på ambulans mellan 12 - 24 timmar.

Handledningen sker i huvudsak på finska.

Förhållningsdirektiv under yrkespraktik

För att alla parter skall trivas under praktiken och missförstånd skall kunna undvikas finns det en del saker som är viktiga att minnas under tiden i yrkespraktik.

Klädsel
Klädseln bör vara i enlighet med och följa praktikplatsens regler. Skyddskläderna ges av praktikplatsen i de flesta fall. Där kläder  inte finns att ge studeranden bör de egna kläderna följa praktikplatsens reglementen. Kläderna bör vara hela och rena. Byxorna skall vara uppdragna så att underkläderna inte syns.

Smycken, piercing och tatueringar
Smycken och piercing är inte tillåtna på någon praktik med hänvisning till hygienen samt den egna säkerheten. Tatueringar bör vara täckta av klädsel vid patientkontakt.

Social samvaro
Under praktiken är arbetstiderna ofta långa och gemenskapen är viktig. Social samvaro och gemenskap är naturliga företeelser i arbetet som alla bör inneha ett professionellt förhållningssätt till. All intim kontakt under arbetstid är förbjuden på arbetsplats.

I fall överenskomna principer inte efterföljs kan yrkespraktiken avbrytas.

Examinator: Rehnström Henrik

Läranderesultat