Allmän information

Utskriftsvänlig version

Praktiken kan bedömas som underkänd om studenten: