Lärande i arbetslivet

banner

Fördjupad yrkespraktik (GH-3-005)

Utskriftsvänlig version

Ladda ner utvärderingsblankett

Examinator: Savolainen Jari

Läranderesultat

 • Efter avklarad kurs förväntas den studerande
  vara
  förmögen att förstå vården av den kritiskt
  sjuka
  människan och kunna vårda henne/honom i olika
  vårdkontext samt att kunna förstå olika behov
  och
  metoder för hälsofrämjande, rehabilitering och
  ledarskap i främjandet av hälsan.