Lärande i arbetslivet

banner

Praktik: Valbar (VA-2-132)

Utskriftsvänlig version

Ladda ner utvärderingsblankett

Examinator: Stockmann-Broo Christine

Läranderesultat

 • Studerande kan kritiskt granska och reflektera
  över sitt eget kunnande och handlande
 • Studerande kan utnyttja vetenskaplig fakta i
  vårdarbete
 • Studerande kan under handledning definiera
  behovet av vård, planera, förverkliga och
  utvärdera vårdarbetet i enlighet med
  beslutsfattningsprocessen
 • Studerande kan utföra olika vårdhandlingar för
  olika inremedicinska-, cancer-, och kirurgiskt
  relaterade sjukdomar
 • Studerande kan bemöta och upprätthålla en
  vårdrelation med olika patientgrupper och deras
  anhöriga
 • Studerande övar patienthandledning och
  undervisning samt förstår dess betydelse i
  vården
 • Studerande fördjupar sitt kunnande i
  läkemedelsbehandling. Studerande kan i allt
  större utsträckning planera, verkställa och
  bedöma olika patientgruppers medicinbehandling
 • Studerande kan kritiskt värdera vårdarbetets
  kvalitet och metoder samt befrämja
  patientsäkerheten
 • Studerande kan det kliniska vårdarbetets
  centrala vårdåtgärder och diagnostiska
  undersökningar som en del av patientens
  helhetsvård