Lärande i arbetslivet

banner

Fördjupad yrkespraktik (FT-3-003)

Utskriftsvänlig version

Ladda ner utvärderingsblankett

Examinator: Ring Joachim

Läranderesultat

  • Efter avklarad kurs förväntas den studerande ha klinisk kompetens i att:
  • - kunna använda sin fysioterapeutiska kunskap i multiprofessionellt samarbete
  • - kunna arbeta självständigt i de uppgifter som fysioterapeutens arbete inom det specifika yrkesområdet förutsätter
  • - kunna söka och sammanställa evidensbaserad kunskap utgående från en specifik frågeställning inom ett ämnesområde i fysioterapin
  • Studerande sammanställer själv sina inlärningsmål för det fördjupade fältet.
  • Harjoittelun suoritettuaan opiskelija omaa sellaisia kliinisiä taitoja että hän:
  • - osaa käyttää fysioterapeuttista osaamistaan moniammatillisessa yhteistyössä
  • - kykenee työskentelemään itsenäisesti fysioterapeutin työhön liittyvillä tehtävillä kyseisessä työympäristössä
  • - osaa etsiä ja koota näyttöön perustuvaa tietoa tietyltä fysioterapian aihealueelta
  • Opiskelija kokoaa itse oppimistavoitteensa syventävälle työharjoittelujaksolle.