Lärande i arbetslivet

banner

Handledningsprocess yrkespraktik 1-3

Utskriftsvänlig version

Vecka 1: Studerande gör en handlingsplan för praktiken med utgång i målen. Studenten skriver in sin handlingsplan i utvärderingsblankettens första kolumn (https://abex.arcada.fi/praktik/sv-fi/): ”Studentens individuella läranderesultat”. Studerande diskutera handlingsplanen med sin praktikhandledare och sänder in sin plan till lärplatformen Its Learning senast  denandra yrkespraktikveckans måndag kl 12.00.

Vecka 2: Handledaren på Arcada kommenterar/ förtydligar / diskuterar handledningsplanen via meil till studerande och praktikhandledare.

Vecka 3: Grupphandledning 1 på Arcada (på plats eller via Skype / Adobe Connect). Under det första grupphandledningstillfället behandlas tvärvetenskaplig- och ämnesspecifik litteratur i förhållande till den ergoterapi som studerande möter på praktiken.

Vecka 3-4: Mellanvärdering tillsammans med studerande, praktikhandledare och handledare från Arcada. Mellanvärderingen sker via telefon, Skypekontakt / Adobe Connect eller alternativt på praktikplatsen ifall avstånden mellan Arcada och praktikplatsen är korta. Studerande fyller i en självutvärdering i utvärderingsblankettens andra kolumn: ”Mellanvärdering” och praktikhandledaren fyller i sin egen värdering till mellanvärderingstillfället.

Vecka 5-6: Grupphandledning 2 på Arcada (på plats eller via skype / Adobe Connect). Under det andra grupphandledningstillfället är fokus på ergoterapiprocessen och slutförande av den skriftliga uppgiften.

Vecka 7: Den skriftliga uppgiften inlämnas på lärplattformen Its Leraning senast den sista yrkespraktikveckans måndag kl 12. Inför slutdiskussionen fyller både studerande och praktikhandledare i den tredje kolumnen på utvärderingsblanketten: 'Slutvärdering'. Slutvärderingen eller -diskussionen kan förverkligas endera så att studerande och praktikhandledare diskutterar tillsammans eller alternativt så att handledaren från Arcada är närvarande via telefon, skype / Adobe Connect eller på praktikplatsen.