Lärande i arbetslivet

banner

Praktik: Barnsäng (VA-3-079)

Utskriftsvänlig version

Ladda ner utvärderingsblankett

Examinator: Silfver Jessica

Läranderesultat

 • Efter avklarad kurs förväntas den studerande
  vara förmögen att vårda den nyförlösta kvinnan
  och det nyfödda barnet under handledning på
  barnsängsavdelning.
  Harjoittelun jälkeen opiskelija osaa ohjattuna
  hoitaa vastasyntynyttä lasta sekä synnyttänytta
  naista lapsivuodeosastolla
 • Studenten kan följa upp moderns fysiska och psykiska
  återhämtning efter förlossningen och barnets
  anpassning till livet utanför livmodern
  Opiskelija osaa seurata äidin fyysistä sekä psyykkistää toipumista synnytyksen jälkeen sekä lapsensopeutumista elämään kohdun ulkopolella
 • Studenten kan stöda konkret amningen enligt
  WHO:s principer och tillämpar denna kunskap med
  alla familjer
  Opiskelija osaa tukea imetystä WHO:n ohjeiden
  mukaisesti ja soveltaa tätä tietoa perheiden
  kanssa
 • Studenten har klar uppfattning och förståelse
  om samarbetet mellan sjukhuset och öppenvård
  Opiskelijalla on selkeä käsitys sekä ymmärrys
  avohoidon ja sairaalan yhteistyöstä