Lärande i arbetslivet

banner

Praktik: Skol- och studerande hälsovård (HV-3-001)

Utskriftsvänlig version

Ladda ner utvärderingsblankett

Examinator: Ekman Petra

Läranderesultat

 • Efter avklarad kurs förväntas den studerande
  vara
  förmögen att kunna planera, genomföra,
  utvärdera och dokumentera hälsokontroller för
  elever/studenter.
  Opiskelija pystyy suunnittelemaan,
  suorittamaan, arvioimaan ja kirjaamaan
  opiskelijan terveystarkastuksen.
  Studenten har en uppfattning om årsplaneringens
  betydelse för arbetet inom skol- och
  studerandehälsovården. Opiskelijalla on kuva
  vuosisuunnittelun merkityksestä koulu- ja
  opiskeluterveydenhuollossa.
  Studenten har en hälsofrämjande arbetsyn.
  Opiskelijalla on terveyttä edistävä työote.
  Studenten känner till de vanligaste
  samarbetspartners inom skol- och
  studerandehälsovården samt elevhälsogruppens
  arbetsformer. Opiskelija tuntee tavallisimmat
  yhteistyökumppanit koulu- ja
  opiskeluterveydenhuollossa sekä
  oppilashuoltoryhmän työmuodot.
  Studeranden känner till konfidentialiteten inom
  den egna professionen för arbetet inom
  skolvärlden. Opiskelija tuntee oman
  ammattiryhmänsä vaitiolovelvollisuuden
  koulumaailman työssä.