Lärande i arbetslivet

banner

Praktik med anpassade grupper (II-2-159)

Utskriftsvänlig version

Ladda ner utvärderingsblankett

Examinator: Vaappo Marko

Läranderesultat

 • Efter avklarad praktik förväntas den studerande
  vara förmögen att
  kontrollera och utföra professionellt samtliga
  arbetsuppgifter som hör till de specifika
  målgruppernas idrottsaktiviteter samt behärska
  arbetsprocessen olika delar.
 • Harjoittelujakson suoritettuaan opiskelijan odotetaan olevan kykenevä suorittamaan ammattimaisesti liikuntaaktiviteettejä eri kohderyhmille.
 • Ställa relevanta mål och anpassa olika
  idrottsformer som stöd för individens hälsa.
 • Asettaa eri kohderyhmille relevantteja tavoitteita, jotka tukevat yksilön terveyttä. Lisäksi oppia mukauttamaan toimintaa yksilöllisesti.
 • Förstår sitt etiska ansvar som utbildare och
  ledare
 • Ymmärtää eettisen vastuunsa kouluttajana ja
  ohjaajana.